Cáp điện cadivi
3 Năm trước 220
122 - Ký Con Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 Hồ Chí Minh